Rakentajalle / Muuttajalle

Rakentajalle

Jos olet aikeissa rakentaa ole meihin yhteydessä. Liittymissopimus on hyvä tehdä heti rakennusluvan saatuasi. Ota mukaasi asemapiirustus ja tiedot rakennuksen kerrosalasta.

Liittämiskohta & Liittymismaksut 
Käyttö- ja sopimusehdot 
Yleiset toimitusehdot

Muuttajalle

Liittyjä ilmoittaa laitokselle kiinteistön luovutuksesta. Liittyjä sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyväksynyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä.

Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu. Kiinteistön luovutuksella tarkoitetaan tässä kohdassa toimenpidettä, jonka seurauksena kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija vaihtuu.

Omistajan vaihdon yhteydessä vesilaitokselle ilmoitettavat asiat:

  • Kulutuspaikan osoite
  • Vesimittarin lukema päivältä jolloin omistaja vaihtuu
  • Vanha omistaja + loppulaskun lähetysosoite
  • Uusi omistaja
  • Jäljennös kauppakirjasta omistajan vaihtuessa